Ofsetový tisk


Chci tisknout

Ofsetový tisk

Ofsetový tisk je vývojově nejdokonalejší způsob tisku spadající pod tisk z plochy. Ofsetový tisk se dělí na klasický vlhčený ofset a suchý ofset. Rozdíl je v přítomnosti, či nepřítomnosti vody u tisku.

Historie ofsetového tisku

Ofset byl vynalezen začátkem 20. století jako reakce na zvýšené požadavky na rychlost tisku. Doposud používaná metoda kamenotisku (litografie) už nestíhala vyrábět dostatečné množství kopií, a tak musela být zefektivněna. První zmínky o ofsetovém tisku se objevují již na konci 19. století a na počátku 20. století se objevují první rotační ofsetové stroje.

V Evropě, konkrétně v Německu, postavil první ofsetový tiskařský stroj němec a americký občan Kašpar Hermann, který si zároveň nechal patentovat princip kotoučového ofsetového stroje.

Od té doby princip ofsetu neprošel výraznými změnami.

Produkty

tiskopisy, letáky, katalogové listy, samolepky, vizitky, dopisní papíry, brožury, vstupenky, stravenky, novoročenky, svatební oznámení

Gramáž

50 – 300 g

Tiskový formát

B3

Tisková příprava

grafická a DTP příprava

Ceník ke stažení

Papír

ofsetový, karton, křídový, matný, samolepicí, samopropisovací

Dokončovací a speciální práce

snášení, falcování, vrtání, šití, bigování, perforace, číslování, lepení nebo šití bloků